chic3aam-bao-chie1babfn-tranh-die1bb85n-ra-te1baa1i-nc6b0e1bb9bc-lc3a1ng-gie1bb81ng-1024×604-1

Chiêm bao chiến tranh diễn ra tại nước láng giềng