Mấy giờ thì có kết quả xổ số 3 miền bắc- trung- nam?

Mấy giờ thì có kết quả xổ số 3 miền bắc- trung- nam?